streda 31. januára 2018

Trend: Plne autonómne automobily

Napriek stúpajúcej dôvere môžu výrobcovia týchto automobilov podľa štúdie Deloitte stále naraziť na viaceré prekážky.  

Podstatne menej respondentov sa dnes domnieva, že autonómne autá nebudú bezpečné: menej ako polovica (47%) spotrebiteľov na americkom trhu predstavuje dramatický pokles oproti roku 2017, kedy až 74% respondentov uviedlo, že autonómne autá nie sú bezpečné. Podobná situácia je v Európe. V Nemecku napríklad klesol počet „nedôverujúcich“ respondentov zo 72% na 45%.  Viac ako polovica opýtaných (54%) v Nemecku uviedla, že by uprednostnila autonómne vozidlo, ak by pochádzalo od tradičného výrobcu áut, ktorému dôverujú (34% respondentov v roku 2017). Vyššiu dôveru v tradičných producentov má v prípade autonómnych vozidiel generácia Y/Z a so zvyšujúcim sa vekom postupne dôvera postupne klesá. V USA by napríklad autonómne auto od známej značky šoférovalo až 70% respondentov z generácie Y/Z, 60% opýtaných z generácie X a 56% ľudí narodených skôr než v roku 1965.

Viac než polovica spotrebiteľov by mala lepší pocit z jazdy v autonómnom vozidle, ak by jednotlivé vlády zaviedli konkrétne štandardy a predpisy.  Hoci sa spotrebitelia zdajú byť ochotnejší prijať nové technológie vo forme autonómnych áut, viacerí odmietajú možnosti novších spôsobov pohonu a uprednostňujú tradičné motory. Takmer na všetkých skúmaných trhoch nadpolovičná väčšina respondentov stále uprednostňuje buď benzínový alebo dieselový motor. A keďže výrobcovia áut začínajú vytvárať partnerstvá pri budovaní infraštruktúry elektrických nabíjacích staníc a vývoji súvisiacich služieb s pridanou hodnotou zvyšujúcich komfort spotrebiteľov, môžu sa elektromobily stať želanou alternatívou.

Podľa Deloitte Global Automotive Consumer Study 2018 (vyše 22.000 spotrebiteľov v 17 krajinách sveta)
spotrebitelia nie sú ochotní zaplatiť za autonómne vozidlá oveľa viac ako za tradičné: v Nemecku (50%), USA (38%) a v Japonsku (31%). Prieskum priniesol podobné závery v oblasti elektromobilov, kde 42% nemeckých spotrebiteľov a len niečo viac než tretina Japoncov a Američanov uviedla, že nie je ochotná znášať zvýšené náklady na získanie takejto technológie.