utorok 30. januára 2018

BFHI: Baby friendly hospital aj na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva informuje na svojom webe o zlepšovaní podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie v slovenských nemocniciach. Postupne prijíma opatrenia, aby čo najviac zdravotníckych zariadení na Slovensku získalo certifikát Nemocnica priateľská k deťom - Baby friendly hospital (BFHI).  

Odborné semináre: V prvom štvrťroku 2018 sa v 4 nemocniciach MZ SR (v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Univerzitnej nemocnici Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici) uskutočnia odborné semináre pre zástupcov gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických oddelení. Povedú ich lektorky s medzinárodným odborným certifikátom, ktoré ministerstvo vybralo na základe odporúčania Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS). Jednotlivé oddelenia môžu následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI. Udeľuje ho WHO v spolupráci s UNICEF, pričom túto iniciatívu na Slovensku zastrešuje SPS. Plaketa sa udelí, ak nemocnica opustí zastarané nemocničné postupy a dodržiava súbor 10 pravidiel podporujúcich priateľský prístup k matkám a novorodencom.

Profesionálni laktační konzultanti: Ministerstvo plánuje aj akreditáciu sústavného vzdelávania v špecializácii „profesionálny laktačný konzultant“. Zdravotnícki pracovníci (lekár, pôrodná asistentka alebo sestra) by takýto kurz mohli absolvovať už v  polovici tohto roka. Zámerom je, aby na každom gynekologicko-pôrodníckom a neonatologickom oddelení bol najmenej jeden laktačný konzulant. Preto rezort súčasne pracuje aj na úprave výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.

Poplatky v pôrodniciach: V snahe o čo najväčšiu humanizáciu pôrodov bez bolesti MZ SR od februára 2018 ruší poplatok za podanie epidurálnej anastézie, resp. analgézie  a tiež poplatok za prítomnosť ďalšej osoby pri pôrode.

Nové štandardy: MZ SR v spolupráci s odborníkmi finalizuje tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov v tejto oblasti. Súčasťou bude napr. podpora ženy počas laktácie s cieľom, aby ženy čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili jeho správnu techniku.