piatok 1. júna 2018

Novinka: Výbor pre kvantovú výpočtovú techniku

Cieľmi nového výboru sú výskum a inovácie v oblasti kvantovej výpočtovej techniky a vývoj kvantového počítača. Ten by mal v nadchádzajúcich rokoch priniesť revolúciu do spôsobu spracovania informácií a umožniť zvládnuť explóziu dát, ktoré prinesú koncepty Big Data a internet vecí.  

Kvantové technológie vyžadujú obrovské úsilie pri výskume a vývoji a tiež spájanie akademických tímov s podnikmi. Na činnosti nového výboru sa budú podieľať Atos a CEA-CNRS s podporou Národnej výskumnej agentúry. Atos už v roku 2016 spustil aprogram kvantovej výpočtovej techniky, vďaka ktorému sa už v júli 2017 dostal na trh Atos Quantum Learning Machine, prvý stroj schopný simulovať až 40 qubitov, ktorý dnes simuluje fyzické qubity pre zvýšený výkon. Daniel Estéve a skupina Quantronic z Oddelenia fyziky pevných látok (Spec, CEA-CNRS, Paris-Saclay) sú priekopníkmi v oblasti znalostí a ovládania kvantovej informácie. Skupina vymyslela napríklad takzvaný obvod s Cooperovými pármi, ktorý viedol k dnes používaným supravodivým kvantovým bitom.

Výbor Nasniq bude spájať základný výskum tímu Spec (CEA-CNRS) s vývojom Atosu v oblasti algoritmickej simulácie a bude ďalej posilňovať synergie medzi všetkými aktivitami CEA na tomto poli. Okrem toho budemonitorovať technologický vývoj tejto inovatívnej oblasti. Hlavné výzvy:
- návrh a testovanie nových typov qubitov a lepšia kontrola kvantovej kohézie: tímy Spec pracujú na ovládaní kvantovej kohézie vývojom robustnejších kvantových bitov;
- kvantový softvér pre hybridné qubity: Atos prispeje svojimi znalosťami kvantového softvéru a algoritmov ako aj v číselných simulácií pri vývoji nového softvéru relevantného pre jadrové qubity.
Posilnením interakcie medzi výskumnými a priemyselnými tímami Nasniq navyše umožní lepšie vyškolenie budúcich inžinierov a výskumníkov v tejto oblasti.