pondelok 1. apríla 2019

Aktuálne: Hlavné technologické trendy

Na trvalé trendy, do ktorých sa oplatí dlhodobo investovať, sa zameriava tematické investovanie. Pre väčšinu Slovákov v súčasnosti predstavuje stále veľkú neznámu. To, čo však Slováci naopak poznajú veľmi dobre, je umelá inteligencia, ktorú viac ako 34 % považuje za hlavný technologický trend dnešnej doby. Najviac zmien podľa Slovákov čaká automobilový priemysel, naopak za najstabilnejšie považujú bankovníctvo a služby.

„Tematické investovanie nie je v povedomí Slovákov príliš rozšírené. Len 3 % respondentov nášho prieskumu vykázali aspoň základnú znalosť toho, čo tento pojem znamená. Väčšina Slovákov tak nevie, aké pozitíva môže tematické investovanie priniesť. Tento pojem totiž charakterizuje investície do perspektívnych odborov a trendov s potenciálom nadpriemerného rastu. Medzi ne patria napríklad globalizácia, technologické inovácie či prevratné zmeny", komentuje výsledky prieskumu Dana Kryńska. Podľa prieskumu pre Amundi Czech Republic za najlepší vynález súčasnosti považuje 65,3 % respondentov umelé srdce a 12,2 % smartfón. Pre 34,9 % Slovákov predstavuje najväčší technologický trend súčasnosti umelá inteligencia. Pre viac ako 23,5 % je to automatizácia a 22,5 % obyvateľov vníma ako najväčší trend robotizáciu. Viac ako polovica respondentov pritom automatizáciu vníma pozitívne. Pozitíva vidí najmä v tom, že sa ľudia uvoľnia pre prácu v službách a vo vzniku nových špecializácií a odborov. Naopak, ako negatívum automatizácie vnímajú obyvatelia Slovenska najčastejšie to, že ľudia prichádzajú o prácu. Vynálezy, bez ktorých sa väčšina respondentov nezaobíde v každodennom živote, sú internet (57,1 %) a mobilný telefón (47,5 %). Najväčšiu radosť by urobil viac ako 61 % Slovákom vynález liekov na rakovinu, 21,4 % by potešil nový spôsob jednoduchého získavania energie a 13,3 % by ocenilo vynález teleportácie. Za najväčšiu prevratnú zmenu považuje 41,4 % Slovákov internet a 40 % elektrinu.

Akcie spoločností, ktoré reflektujú dlhodobé svetové trendy, by uprednostňovalo nakúpiť 71 % Slovákov. Väčšina by tak urobila, pretože verí, že firmy majú budúcnosť. Pre viac ako 24 % je tematické investovanie aspoň zaujímavé. Za najväčšieho inovátora považuje 36,5 % respondentov Teslu a ďalších 23,7 % Google. Keby si Slováci mohli vybrať, časť ktorej spoločnosti by chceli vlastniť a podieľať sa na jej zisku, viac ako 77 % by si vybralo Microsoft nasledovaný Applom.