pondelok 1. apríla 2019

EU: Zákaz jednorazových plastov od roku 2021

Európsky parlament schválil celoúniový zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie, vrátane tanierov, príborov, slamiek či vatových tyčiniek.

Plasty tvoria podľa údajov Európskej komisie vyše 80 % morského odpadu. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje návrh smernice, sa na morskom odpade podieľajú až 70 %. V dôsledku pomalého rozkladu sa plasty zhromažďujú v moriach, oceánoch a na plážach na celom svete. Zvyšky plastov sa nachádzajú v telách korytnačiek, tuleňov, veľrýb a vtákov, rýb a mäkkýšov, ale aj ďalších morských živočíchov, prostredníctvom ktorých sa dostávajú aj do ľuďmi konzumovanej stravy.

Nová právna úprava Európskej únie (EÚ) zakazuje od roku 2021 predaj nasledovných produktov:
* jednorazové plastové príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky),
* jednorazové plastové taniere,
* plastové slamky,
* plastové vatové tyčinky,
* plastové paličky na balóny,
* produkty z oxo-degradovateľných plastov, jednorazové plastové nádoby na potraviny (obaly rýchleho občerstvenia) a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Nová legislatíva stanovuje členským štátom EÚ do roku 2029 cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90 %. Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25 %, do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30 %. Schválený text tiež upravuje zásadu „znečisťovateľ platí“ zavedením systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá by sa mala týkať najmä tabakových spoločností či producentov plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení. Smernica tiež zavádza povinné informovanie o negatívnych vplyvoch pouličného odhadzovania cigaretových ohorkov s plastovými filtrami, plastových pohárov či navlhčených utierok na životné prostredie. Upozornenie by sa malo nachádzať na obaloch týchto výrobkov.