streda 3. apríla 2019

EU: Nová výzva WiFi4EU

Európska komisia (EK) otvorí vo štvrtok 4. apríla novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na zriadenie bezplatného internetu na verejných priestranstvách. O 3.400 poukazov, každý v hodnote 15.000 eur, môžu požiadať obce alebo skupiny obcí v celej Európskej únii, Nórsku a na Islande. 

Výzva bude otvorená iba jeden a pol dňa. O dotáciu môžu obce požiadať od štvrtka 4. apríla od 13.00 h do piatka 5. apríla do 17.00 h. O poukaz môžu jedným kliknutím požiadať obce, ktoré sa predtým zaregistrovali na špecializovanom portáli WiFi4EU. Komisia vyberie príjemcov v poradí, v akom o poukaz požiadali, pričom sa usiluje o zabezpečenie geografickej rovnováhy.

Peniaze môžu obce použiť na bezplatné pripojenie Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí. Program WiFi4EU s celkovým rozpočtom 120 miliónov eur sa realizuje formou viacerých výziev. Do predchádzajúcej výzvy na predkladanie žiadostí v novembri 2018 sa zapojilo vyše 13.000 obcí z celej EÚ a pridelených bolo 2.800 poukazov. Zo Slovenska bolo 252 prihlášok a poukaz získalo spolu 93 obcí a miest.