štvrtok 4. apríla 2019

EU: Bezpečnejšie cestovanie

Od roku 2022 budú v európskych vozidlách povinné nové bezpečnostné technológie, ktorých cieľom je ochrana cestujúcich, chodcov a cyklistov. Môžu prispieť k zníženiu počtu smrteľných nehôd a zranení na našich cestách, z ktorých 90 % je spôsobených ľudskou chybou. 

Európska únia už zaviedla rad povinných opatrení, ktoré prispeli k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd za rok o 50.000: elektronické systémy riadenia stability pre všetky vozidlá, zdokonalené systémy núdzového brzdenia či systémy výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu pre nákladné vozidlá a autobusy. V máji 2018 Európska komisia navrhla, aby sa niektoré z týchto bezpečnostných opatrení pre vozidlá stali povinnými, a to vrátane systémov, ktoré znižujú nebezpečný mŕtvy uhol pri nákladných vozidlách a autobusoch alebo upozorňujú vodiča v prípade ospalosti či rozptýlenia pozornosti. Zdokonalené bezpečnostné prvky znížia počet nehôd, pripravia pôdu pre čoraz viac prepojenú a automatizovanú mobilitu a posilnia globálnu inováciu a konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

Nové povinné bezpečnostné prvky zahŕňajú:
- Pre osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy: varovanie vodiča pred ospalosťou a rozptýlením (napr. používaním smartfónu počas jazdy), systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, bezpečné cúvanie s kamerou alebo snímačmi a zariadenie na záznam údajov o nehodách („čierna skrinka“).
- Pre osobné automobily a dodávky: systém na zobrazovanie vybočenia z jazdného pruhu, systém zdokonaleného núdzového brzdenia a zdokonalené bezpečnostné pásy.
- Pre nákladné vozidlá a autobusy: osobitné požiadavky na zlepšenie priamej viditeľnosti u vodičov autobusov a nákladných vozidiel a odstránenie mŕtvych uhlov, systémy vpredu a na bočných stranách vozidla, ktoré rozpoznajú zraniteľných účastníkov cestnej premávky a upozornia na nich, najmä pri zmene smeru jazdy.

Európska komisia očakáva, že navrhované opatrenia pomôžu do roku 2038 zachrániť vyše 25.000 životov a zabrániť minimálne 140.000 vážnym zraneniam. To prispeje k dlhodobému cieľu EÚ dosiahnuť do roku 2050 takmer nulový počet smrteľných a vážnych zranení („vízia nulovej nehodovosti“). Okrem ochrany ľudí na európskych cestách budú nové zdokonalené bezpečnostné prvky pomáhať vodičom postupne si zvyknúť na nové asistenčné systémy pri riadení vozidiel. Zvyšovanie stupňa automatizácie ponúka značný potenciál na kompenzáciu ľudských chýb a nové riešenia v oblasti mobility pre staršie a telesne postihnuté osoby. To všetko by malo posilniť dôveru a prijatie automatizovaných vozidiel zo strany verejnosti, čím by sa podporil prechod na systémy autonómneho riadenia vozidiel.

Politickú dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament, Rada a Komisia počas tzv. trialógu, musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nové bezpečnostné prvky sa stanú povinnými v roku 2022 s výnimkou systému zlepšenia priameho výhľadu pre nákladné vozidlá a autobusy a rozšírenej plochy nárazu hlavy pre osobné automobily a dodávky. Tieto prvky budú povinné neskôr, pretože na ich zavedenie sú potrebné konštrukčné zmeny.