utorok 2. apríla 2019

Novinka: Špecializované oddelenia envirokriminality

Na Slovensku začínajú fungovať špecializované krajské policajné oddelenia zamerané na odhaľovanie environmentálnej kriminality. Špecialisti na envirokriminalitu budú naďalej aj na okresnej úrovni a školiť sa majú aj obvodní policajti.

Po novom bude na túto problematiku vyčlenených vyše 100 policajtov. Zmení sa aj prideľovanie prípadov. Najzávažnejším prípadom a medzinárodnému vyšetrovaniu sa aj naďalej bude venovať Prezídium policajného zboru. Šéf odboru envirokriminality zdôraznil, že vznik nových pracovísk neznamená to, že doteraz polícia envirokriminalitu neriešila. Problémom je podľa jeho slov najmä vysoká latencia - pri niektorých trestných činoch sa neodhalí ani tretina prípadov. Posilnenie kapacít na vyšetrovanie envirokriminality ocenila aj Generálna prokuratúra SR a Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Za environmentálnu trestnú činnosť sa v súčasnosti považuje napríklad:
- výstavba čiernych stavieb,
- ohrozenie a poškodenie životného prostredia,
- pytliactvo,
- krádež dreva,
- týranie zvierat,
- neoprávnené nakladanie s odpadmi,
- vypúšťanie znečisťujúcich látok,
- porušovanie ochrany rastlín, živočíchov, stromov a krov.

V roku 2018 polícia riešila 1.429 prípadov envirokriminality, objasniť sa jej podarilo takmer 60 percent. Najviac prípadov envirokriminality sa v roku 2018 týkalo krádeží dreva. Oproti roku 2017 ide o mierny pokles počtu prípadov. Vzrástol však napríklad počet zistených prípadov týrania zvierat a zanedbania ich starostlivosti.