utorok 2. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na tepelné čerpadlá

V treťom kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 2. apríla 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel.

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude o týždeň nasledovať kolo zamerané na podporu biomasy. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V druhom kole Zelenej domácnostiam II (26. 3.) vydala SIEA 585 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jeho cieľom je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).