piatok 5. apríla 2019

EU: Nová dohoda na ochranu spotrebiteľov

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o prísnejších pravidlách na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa dajú lepšie presadzovať. Medzi najvýznamnejšie zlepšenia patrí väčšia transparentnosť pre spotrebiteľov pri nakupovaní on-line, účinnejšie sankcie a jasné pravidlá pre riešenie problému dvojakej kvality výrobkov v Európskej únii (EÚ).

Nové pravidlá navrhla Európska komisia v apríli minulého roka ako súčasť balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov. Prijaté opatrenia prinesú spotrebiteľom konkrétne výhody.
- Účinné sankcie za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa: vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa budú mať právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Za rozsiahle porušenia právnych predpisov, ktoré sa budú týkať spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ a ktoré podliehajú koordinovanému presadzovaniu právnych predpisov EÚ, sa bude môcť v každom dotknutom členskom štáte uložiť maximálna pokuta vo výške 4 % ročného obratu obchodníka.
- Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru: v nových pravidlách sa objasňuje, že uvedenie výrobku na trh ako výrobku identického s rovnakým výrobkom v iných členských štátoch, ak má tento tovar v skutočnosti neopodstatnene výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, by sa považovalo za klamlivú praktiku.
- Posilnené spotrebiteľské práva na internete: spotrebitelia budú musieť byť pri nakupovaní v internetovom obchode jasne informovaní o tom, či nakupujú výrobky alebo služby od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby vedeli, ako sú chránení v prípade problémov. Pri vyhľadávaní na internete budú spotrebitelia vždy vedieť, či za zobrazený výsledok vyhľadávania platí predávajúci. Budú takisto informovaní o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie výsledkov vyhľadávania.

Predbežnú dohodu musí teraz oficiálne prijať Európsky parlament a Rada.