pondelok 2. marca 2020

Výzva: Príspevok na zateplenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo v poradí šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Aj tento rok môžu záujemcovia získať príspevok do výšky 8.800 eur na zateplenie starších rodinných domov.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 1. apríla 2020, 8:00h do 30. júna 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Záujemcovia o príspevok tak majú časovú rezervu na prípravu žiadostí. Aktuálne informácie a podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli byvajteusporne.sk.

Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia, platí, že rodinný dom musí byť skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia, jeho podlahová plocha je maximálne 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome a využíva sa výlučne na bývanie.