štvrtok 5. marca 2020

Aktuálne: Osobné bankroty opäť rástli

 Vo februári 2020 zbankrotovalo 1.326 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRI F SK) v medziročnom porovnaní s 1.216 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o viac ako 9 percent a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v januári 2020 zbankrotovalo 1.160 dlžníkov, ich vo februári bolo viac o 14 percent.

„Minulý mesiac zároveň ukončil tretí rok od začiatku účinnosti rozsiahlej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zatiaľčo pred legislatívnou zmenou sa počet osobných bankrotov v jednom mesiaci rátal na desiatky, onedlho po marci 2017 vystúpil na stovky a v ďalších dvoch rokoch väčšinou výrazne prekračoval tisícku. Po novele, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roku, nepredpokladáme rapídny pokles osobných bankrotov. Februárové i januárové štatistiky nám potvrdzujú, že ich počet bude aj v tomto roku naďalej vysoký", povedala Ing. Jana Marková.

Vo februári 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 285, najmenej v Bratislavskom kraji - 42. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2020 ich pripadalo na mužov 804 (60,63 percenta) a na ženy 522 (39,37 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 31,45 percenta, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,34 percenta, pomerne tesne nasledovaní päťdesiatnikmi s podielom 23,76 percenta. 

Zároveň vo februári 2020 súdy zrušili 1.157 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.096 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 61 po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z dlhodobých štatistík CRI SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 40.000 obyvateľov Slovenska.