piatok 6. marca 2020

Bezpečnosť: V IT sektore

Plánovanie rozpočtu je pre firmy veľmi dôležitý proces, pričom správne nastavenie investícií zabezpečí, že spoločnosť je pripravená čeliť súčasným výzvam a hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ide však o zložitú úlohu, ktorá si vyžaduje pochopenie potrieb firmy v oblasti kyberbezpečnosti.

Kalkulačka IT bezpečnosti umožňuje bezplatne zobraziť priemerný rozpočet vynaložený na IT bezpečnosť v regióne a v odvetví a prípadné porovnania. Rozpočty v oblasti IT bezpečnosti vykazujú celosvetovo pozitívnu dynamiku. Ako vyplýva z viacerých správ analytikov, stále medziročne rastú. Prieskum spoločnosti Kaspersky medzi takmer piatimi tisíckami organizácií po celom svete tento trend len potvrdzuje. Až 70 % respondentov v ňom uviedlo, že v nasledujúcich troch rokoch očakáva zvýšenie ich rozpočtu na IT bezpečnosť.

Avšak štatistika z Kaspersky IT Security Calculator z obdobia medzi októbrom 2018 a októbrom 2019 poukazujú na to, že niektoré podniky tento trend nenasledujú, keďže ich výdavky na IT bezpečnosť boli dokonca podpriemerné. Na základe kalkulácií zadaných do webovej kalkulačky išlo o 45 % malých a stredných firiem a 50 % veľkých podnikov. Celkovo boli rozpočty pre malé a stredné firmy prehodnocované aktívnejšie (46 %) než pre veľké podniky (38 %) či úplne malé (16 %) spoločnosti. Pre malé a stredné firmy môže byť otázka rozpočtu ešte zložitejšia: nejde totiž len o samotné peniaze, ale aj o zosúladenie s procesom plánovania rozpočtu. Takisto sú výzvou aj požiadavky na ľudské zdroje a tiež špecifickú expertízu v oblasti kyberbezpečnosti s ohľadom na relevantné riziká a metódy ochrany pre rozličné firemné oddelenia.