streda 4. marca 2020

Svetový deň obezity (WOD): Riešme spoločne obezitu v Európe

Po prvý raz v histórii sa spojili svetové organizácie zamerané na obezitu, aby upozornili na vážny problém 21. storočia, akým je narastajúca nadváha a obezita. Hlavným zámerom kampane je zvýšenie informovanosti verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch a komplikáciách, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, hľadanie riešení a poskytnutie terapie ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a chcú. 

Vysoký počet ľudí s nadváhou a obezitou sa dotýka aj našej krajiny. Pri príležitosti Svetového dňa obezity (4. marec) pripravili už po piaty raz viaceré odborné spoločnosti podujatia aj na Slovensku: bezplatné vyšetrenia body mass index (BMI), cholesterolu, glykémia a ďalších vecí v lekárňach v krajských mestách, prezentácie pre odborníkov a tiež študentov vysokých škôl. 

Pracovníci Poradní zdravia, ktoré sú súčasťou regionálnych úradov verejného zdravotníctva, budú poskytovať bezplatnú identifikáciu rizika a jeho meranie individuálne pre každého klienta a následne im poskytnú poradenstvo v rámci akcie Lekárne pomáhajú s riešením obezity. Každý účastník dostane okrem odporúčaní, ako riešiť svoj problém aj praktické materiály. Akcia bude prebiehať 4. marca 2020 v každom okresnom meste SR.