streda 4. marca 2020

EU: Energetické deriváty C6

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal správu o energetických derivátoch C6 a súvisiacich povinnostiach podľa nariadenia o európskej trhovej infraštruktúre (EMIR). Tieto deriváty sú dôležité pre firmy obchodujúce s energetickými derivátmi na uhlie a ropu ako aj pre orgány dohľadu nad národnými regulačnými orgánmi, ktoré dodržiavajú požiadavky EMIR. 

V správe sa posudzuje primeranosť zmlúv o energetickom deriváte C6, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje osobitný režim. Tieto zmluvy v súčasnosti podliehajú zúčtovacej povinnosti a požiadavkám na maržu EMIR. ESMA analyzovalo potenciálny vplyv zahrnutia týchto zmlúv do výpočtu s cieľom určiť, ktoré zmluvné strany podliehajú zúčtovaniu. 

ESMA vypracovalo uvedenú správu, aby poskytla Európskej komisii vstupné informácie týkajúce sa posúdenia súčasného osobitného režimu pre zmluvy o derivátoch energie C6 a toho, či by sa tento režim mal zachovať.