streda 4. marca 2020

Radíme: Primárne opatrenia voči koronavírusu

Svetová zdravotnícka organizácia 11. februára 2020 oznámila oficiálne pomenovanie choroby, ktorá spôsobuje nové ochorenie identifikované vo Wuhan v Číne. Je to koronavírusová choroba 2019, skrátene COVID-19, pričom CO je skratkou pre „korona“, VI znamená „vírus“ a D označuje chorobu.

Podľa  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky u 2019-nCoV nie je v súčasnosti známy zdroj infekcie (najčastejšie sa predpokladá pasáž vírusu zo zvierat alebo kontaminovaných tepelne neošetrených potravín). Koronavírusy identifikované v polovici 60. rokov 20. storočia potrebujú pre svoj rast hostiteľa (zviera alebo človeka) a nemôžu sa množiť v potravinách. Dôkladné varenie a správna hygiena by tak  vírus mali zabiť.

Každý by mal dbať na správnu hygienu a iné opatrenia na ochranu proti infekciám. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) radí:
• Pravidelne si umývajte ruky.
• Pri kašľaní a kýchaní zakryte ústa a nos.
• Mäso a vajcia dôkladne uvarte.
• Zabráňte úzkemu kontaktu s kýmkoľvek, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.

Dobrá hygiena a sanitácia sú dôležité, aby sa zabránilo aj krížovej kontaminácii medzi surovými alebo nedostatočne tepelne spracovanými potravinami a varenými alebo pripravenými potravinami v kuchyni. Ruky a náradie by ste mali vyčistiť pred a po príprave jedla. Vírus nie je odolný proti teplu a jedlo by sa malo dôkladne uvariť na teplotu jadra najmenej 75° C. Varené a surové potraviny by sa mali pripravovať aj skladovať osobitne, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.