štvrtok 5. marca 2020

WiFi6: Nové príležitosti

Nový WiFi štandard 802.11ax má priniesť nielen vyššiu rýchlosť až o 40%, čo sa prejaví pružnejším fungovaním sietí. Spoločnosti by sa mali snažiť z nástupu WiFi 6 vyťažiť všetky výhody a odlíšiť sa od konkurencie tým, že urýchlia svoj vlastný rozvoj.

Väčšia mobilita zamestnancov
Vďaka WiFi 6 odpadajú starosti s funkčnosťou pripojenia v miestach s vysokou hustotou prevádzky. Navyše sa vďaka novému štandardu predĺži aj výdrž batérií pripojených zariadení, takže zamestnanci môžu zostať mobilní dlhšie. Upgrade na štandard WiFi 6 nielenže rozšíri možnosti pre pracovníkov, ale tiež  zatraktívni zamestnávateľov pre potenciálnych uchádzačov.

Buďte najhodnotnejším článkom reťazca
Vyššiu rýchlosť, lepšiu efektivitu a silnejší výkon naprieč internými systémami nepochybne uvítajú tiež obchodní partneri a spolupracovníci v dodávateľskom reťazci. Upgrade na nový štandard WiFi 6 prinesie všetkým zúčastneným maximálnu efektivitu, kvalitu, bezpečnosť a obmedzenie rizík.

Úspora prevádzkových nákladov
Ruku v ruke so zvýšením rýchlosti, efektivity a kvality klesajú nároky na údržbu. Tento vývoj so sebou prináša tiež menej prestojov, zvýšenú dôveru v
prevádzkové schopnosti a technológie spoločnosti a spokojnejších zamestnancov. Prevádzkové výdavky sú v dnešnej dobe úzko previazané s digitalizáciou. Archivácia a správa dát, riadenie interných aj externých vzťahov, uchovávanie súborov, výskumné aktivity, rozvoj znalostí v reálnom čase, využívanie sociálnych sietí, chatovacie aplikácie, to všetko dnes hrá kľúčovú rolu v každodennom podnikaní a neobíde sa bez silnej a rýchlej siete. 

Nezostávajte pozadu
WiFi 6 bude nepochybne kopírovať vývoj iných prevratných technologických noviniek a čoskoro sa stane samozrejmosťou. Podobný dopad bude mať v
nadchádzajúcom roku telekomunikačný štandard 5G. Internet vecí, big dáta a umelá inteligencia už teraz pomáhajú spoločnostiam odlíšiť sa od konkurencie. To isté sa dá očakávať od WiFi 6, pričom najviac z tohoto štandardu zrejme vyťažia tí, ktorí nezostanú pozadu.