utorok 3. marca 2020

Novinka: Nové memorandum EIB a UNEP

Európska investičná banka (EIB) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP) sa dohodli na prehĺbení spolupráce s cieľom posilniť opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia. Strategická spolupráca bude zameraná na zmenu podnebia, ochranu, ochranu, skvalitnenie a podporu prírody a prírodných zdrojov vrátane biologickej diverzity vo svete a obehového hospodárstva. Prioritou bude identifikácia nového súboru investičných projektov v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Memorandum o porozumení bolo podpísané v Bruseli na stretnutí medzi generálnou tajomníčkou Organizácie Spojených národov a výkonnou riaditeľkou UNEP Inger Andersenovou a viceprezidentkou EIB zodpovednou za opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia Emmou Navarro: „Ročné globálne financovanie potrebné na ochranu prírody sa odhaduje na 300 až 400 miliárd USD, zatiaľčo súčasné toky zostávajú na úrovni približne 50 miliárd USD. Musíme spolupracovať na preklenutí investičnej medzery. Sme veľmi radi, že môžeme spojiť sily s UNEP, vedúcou agentúrou OSN v oblasti boja proti zmene klímy a životného prostredia.“

Svet čelí bezprecedentným výzvam v oblasti klímy a životného prostredia. Rok 2020 je rozhodujúci pre začatie poskytovania riešení v oblasti zmeny klímy, straty biodiverzity a znečistenia. Veda, politické reakcie a investície musia ísť ruka v ruke. Toto strategické partnerstvo medzi UNEP a EIB prichádza v rozhodujúcom čase, kedy je nevyhnutné zvýšiť financovanie týchto transformácií.