štvrtok 28. mája 2020

EU: Milióny klamlivých reklám súvisiacich s koronavírusom

V rámci záväzku chrániť spotrebiteľov v on-line prostredí koordinovala Európska komisia (EK) skríning webových stránok s cieľom zistiť, kde sú spotrebitelia v EÚ najviac vystavení obsahom propagujúcim nepravdivé tvrdenia alebo podvodné výrobky v kontexte pandémie nového koronavírusu. Digitálne platformy následne odstránili, alebo zablokovali milióny klamlivých reklám a zoznamov produktov.

Proces preverovania, ktorý vykonala Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), pozostával z dvoch častí - skríning on-line platforiem a hĺbková analýza konkrétnych reklám a webových stránok prepojených na výrobky, ktoré v súvislosti s koronakrízou boli predmetom veľkého záujmu spotrebiteľov. Na skríningu internetových platforiem sa zúčastnili orgány na ochranu spotrebiteľa zo všetkých 27 členských krajín EÚ a predložili 126 prípadov týkajúcich sa spoločností, s ktorými je eurokomisia v pravidelnom kontakte. Osobitná pozornosť sa venovala skúmaniu ponúk spojeným s ochrannými maskami, dezinfekčnými gélmi, testovacími súpravami, ale aj s potravinami, potravinovými doplnkami či nepotravinovými výrobkami, ktoré mali mať údajné liečebné účinky pri boji s novým koronavírusom. V 38 prípadoch orgány CPC zistili množstvo pochybných ponúk a zavádzajúcich reklám týkajúcich sa výrobkov, ktoré mali reagovať na koronavírus. Išlo o všeobecné tvrdenia, že ponúkaný produkt je schopný zabrániť šíreniu infekcie alebo ju vyliečiť, a išlo aj o nadmerné ceny. Prieskum tiež odhalil, že nečestní obchodníci používajú nové agresívne praktiky, aj za pomoci obrázkov, grafických ilustrácií či úmyselných preklepov, ktoré sťažujú ich odhalenie.

Uvedená operácia potvrdila, že prebiehajúca výmena informácií medzi EK a hlavnými internetovými platformami prináša výsledky. Spoločnosť Google napríklad celosvetovo zablokovala alebo odstránila viac ako 80 miliónov reklám súvisiacich s koronavírusom, spoločnosť eBay zablokovala alebo odstránila zo svojho globálneho trhu viac ako 17 miliónov záznamov, ktoré porušujú spotrebiteľské pravidlá EÚ, a spoločnosť Amazon v porovnaní s marcom zaznamenala 77-percentný pokles týždenného počtu nových zoznamov produktov, spájaných s koronavírusom. Hĺbkové kontroly sa týkali 268 webových stránok, z ktorých 206 bolo označených na účely ďalšieho vyšetrovania z dôvodu možného porušenia spotrebiteľských právnych predpisov EÚ. Z toho 88 webových stránok obsahovalo výrobky s tvrdeniami o liečivých alebo preventívnych účinkoch proti novému koronavírusu, 30 webových stránok obsahovalo nepresné tvrdenia o nedostatkoch výrobkov a 24 webových stránok bolo podozrivých z nekalých praktík na získanie neprimeraných cien. Orgány CPC okrem toho odhalili, že spotrebiteľom neboli poskytnuté jasné a komplexné informácie o všetkých relevantných aspektoch, ako sú totožnosť obchodníka, geografická adresa sídla obchodníka alebo kontakt na obchodníka.