štvrtok 28. mája 2020

Novinka: Aplikácia na pomoc

Nová webová aplikácia prepojí ľudí, firmy a organizácie, ktoré ponúkajú pomoc s organizáciami, ktoré o pomoc žiadajú. Aplikáciu pripravili iniciatíva ♯KtoPomozeSlovensku spolu s Nadáciou Pontis so zámerom reagovať rýchlo na aktuálne potreby v teréne a nasmerovať pomoc presne tam, kde je potrebná. Pri jej vývoji spolupracovali aj s Krízovým štábom neziskového sektora.

Aplikácia na http://kps.solved.fi nebude slúžiť na účely finančnej zbierky. Jej hlavným zmyslom je prepojiť konkrétne potreby žiadateľov s možnými donormi materiálnej pomoci (ochranné pomôcky, potraviny, oblečenie, základné hygienické potreby, školské pomôcky a pod.). Pomôcť je možné darovaním alebo zakúpením vecí, ale aj ako dobrovoľník svojim časom – napr. rozvozom alebo inými službami. Žiadatelia z radov zdravotníckych a sociálnych zariadení, škôl, ale aj neziskových a pomáhajúcich organizácií môžu zadať svoju požiadavku o materiálnu pomoc po jednoduchej registrácii a schválení profilu administrátorom, ktorým je Nadácia Pontis.

Ak majú firmy alebo jednotlivci, teda donori, niečoho nadbytok a chcú pomáhať naďalej a adresne, môžu v aplikácii zaregistrovať svoju ponuku. Pravidelne sa budú pripravovat prehľady toho, čo a kde je aktuálne potrebné a zverejňovať ich na webovej stránke ktopomozeslovensku.sk aj na sociálnych sieťach. Aplikácia a tieto prehľady sú užitočné aj pre jednotlivcov alebo firmy, ktoré by chceli pomáhať vo svojom bezprostrednom okolí a môžu si takto zistiť reálne potreby organizácií vo svojom meste či regióne.