pondelok 25. mája 2020

Technológie: Súčasť domácej pohody

Skutočný domov je miesto, kde máme pocit úplného bezpečia a súkromia. Štatistiky z globálnej IKEA Správy o živote v domácnosti (Life at home report) ukazujú, že až jedna štvrtina celosvetovej populácie pravidelne hľadá súkromie mimo svojej domácnosti. A ako vnímajú súkromie v domácnosti Slováci? 

Väčšina slovenských respondentov ( 82 % ) je presvedčených, že majú právo na súkromie. Nie vždy je však možné mať toľko súkromia, koľko by sme pre našu pohodu potrebovali - 16 % si myslí, že v domácnosti nemá dostatok súkromia.Záleží najmä na tom, kde bývame, s kým bývame a aká je naša úloha v domácnosti. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť takú mieru súkromia, ktorú potrebujeme, 45 % z nás sa cíti frustrovane. Podľa prieskumu sa 65 % domnieva, že súkromie je nevyhnutné najmä kvôli osobnému rastu. Pocit „neustáleho sledovania“ v nás môže tiež vyvolávať priam až klaustrofobické pocity, preto sa 67 % respondentov cíti byť samým sebou iba v prípade úplného súkromia, za zatvorenými dverami svojej izby či inej miestnosti, kde nemusíme neustále ovládať a sledovať naše správanie. Súkromie a pocit intimity hrajú taktiež dôležitú úlohu pri vedení hlbších a lepších rozhovorov. 

Správa ďalej ukázala, že až 79% Slovákov hľadá v domácnosti viac súkromia kvôli zlepšeniu svojich vzťahov. Pre 71% opýtaných predstavuje súkromie dôležitý faktor na plnenie úloh, pri ktorých je potrebné lepšie sústredenie, 49% využíva svoje súkromné chvíľky na relax a dobytie energie a 43% hovorí, že súkromie je nevyhnutné v prípade, že sa chceme zabaviť a hrať.


Až 77 % Slovákov verí, že dostupné technológie dokážu zvýšiť mieru súkromia v domácnosti. Je však dôležité poznamenať, že pre 43 % je dôležité vedieť technológie vypnúť, prípadne dať do spánkového režimu, aby sme tento pocit súkromia nadobudli.