streda 27. mája 2020

Aktuálne: Európsky týždeň proti rakovine

Boj proti rakovine zostáva jednou z hlavných priorít Európskej komisie v oblasti zdravia. Štyri piliere plánu boja proti rakovine v Európe tvorí prevencia, včasná diagnostika, liečba a následná starostlivosť.

Až 40% prípadom onkologických ochorení je možné predísť, ak implementujeme to, čo už vieme. Rakovina je tiež jedna z mnohých neprenosných chorôb, ktoré majú spoločné rizikové faktory a ktorých prevencia a kontrola sú prínosom pre väčšinu ľudí.

Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania:
1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme. 

2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku. 

3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť. 

4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením. 

5. Zdravo sa stravujte:
• Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.
• Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
• Obmedzte údené mäsové výrobky, ako aj výrobky s vysokým obsahom soli a tuku. 

6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť. 

7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred intenzívnym opaľovaním. Nepoužívajte soláriá. 

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili. 

10. Pre ženy:
• Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
• Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.