štvrtok 28. mája 2020

Novinka: 48 hodinový pobyt bez testu na COVID-19

Od stredy (27. 5.) od 00.00 h sa pri cestách osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku do Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka či Švajčiarska pri návrate na územie Slovenska nebude požadovať negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa, pokiaľ pobyt v týchto krajinách nepresiahne 48 hodín. 

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ďalej oznámil, že osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Česku budú môcť prísť na územie SR hraničnými priechodmi z Česka alebo Maďarska, pričom sa na Slovensku budú môcť zdržať najviac 48 hodín. Pri príchode sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19, ani sa ich nebude týkať karanténa. Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Maďarsku budú môcť prísť na územie Slovenska hraničnými priechodmi z Česka alebo Maďarska, a budú sa tu môcť zdržať rovnako najviac 48 hodín. Pri príchode sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19, ani sa ich nebude týkať karanténa.

Dodržanie 48-hodinovej lehoty sú tieto osoby povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole. Pri výstupe zo Slovenska si nezabudnite od slovenských policajtov označiť tlačivo o prekročení štátnej hranice.