utorok 26. mája 2020

Radíme: Zmena zmluvy o zájazde

Slovenský parlament minulý týždeň schválil Novelu zákona o zájazdoch. Klienti cestovných kancelárií nemusia pre pobyty zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sami kontaktovať cestovné kancelárie a agentúry. Tie budú postupne svojich zákazníkov oslovovať a navrhnú im zmenu zmluvy o zájazde, alebo im zašlú oznámenie o náhradnom zájazde. 

Po doručení takéhoto návrhu však musí klient, ktorý s tým nesúhlasí, návrh do 14 dní písomne odmietnuť a uviesť aj dôvod odmietnutia, informovala Jana Varinská zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA): Klient má dve možnosti - prijať zmenu zmluvy o zájazde, alebo neprijať. Ak zmenu neprijme, musí to odmietnuť písomne do 14 dní od doručenia ponuky a uviesť dôvod odmietnutia. Napríklad keď nechce tento rok cestovať, alebo je v chránenej skupine." Klienti v chránenej skupine, do ktorej patria napríklad seniori nad 65 rokov, tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými, majú nárok na okamžité vrátenie už uhradenej ceny zájazdu, s ostatnými klientmi sa musí cestovná kancelária alebo agentúra na zmene podmienok dohodnúť do 31. augusta budúceho roka.

Klient môže odmietnuť aj zájazd, ktorý je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste, či v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné uskutočniť. Musí však o tom cestovnú kanceláriu informovať najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu. Následne bude podľa SACKA cestovná kancelária postupovať znovu tak, že mu zašle oznámenie o náhradnom zájazde, v ktorom bude hlavne informácia o sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde. Opakovaným návrhom na zmenu podmienok zmluvy sa podľa Varinskej klient vyhne písomným oznámením, že zmenu neakceptuje a očakáva vrátenie uhradenej sumy zájazdu po 31. auguste 2021.