utorok 26. mája 2020

Aktuálne: Priemerný plat

Vlna prepúšťania či výrazne nižší počet ponúk. Toto sú následky vplyvu koronavírusu na trh práce. Znižovanie platov v ponukách však pandémia nepriniesla. Výšku priemerného ponúkaného platu pritom neovplyvnili ani regionálne rozdiely.

Podľa Profesia.sk tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronou predstavovala 1.135 eur v hrubom a od 9. marca do 17. mája vzrástla na 1.232 eur v hrubom. Najviac rástol dopyt pri pozíciách špecialistu pohľadávok, špecialistu zaistenia, chemického inžiniera, brokera, android programátora, špecialistu prevádzky sietí a služieb či výrobného riaditeľa. Naopak, najväčší prepad možno vidieť pri inzerátoch s nižšou kvalifikáciou ako operátor výroby, administratívny pracovník, robotník, skladník či montážnik. Odvetvie, kde sa pri pandémii evidoval najnižší úbytok ponúk boli jednoznačne informačné technológie s priemernou ponúkanou mzdou 1.766 eur v hrubom (najvyššie mzdy). Nárast podielu ponúk evidoval portál napríklad aj v odvetviach ako je ekonomika a financie či manažment. Pandémia naopak najviac znížila počet ponúk v odvetviach cestovný ruch gastro a hotelierstvo s tretím najnižším ponúkaným priemerným platom 898 eur v hrubom. Nižšie čísla možno nájsť iba pri ponukách v odevnom priemysle a pomocných prácach.

Medzi TOP 10 najinzerovanejšími pozíciami ponúkaný plat v dvoch prípadoch klesol - inzeráty na obchodných zástupcov a odborných predajcov, nie však výrazne. Najvýraznejšie zmeny boli pri ponukách na prácu administratívneho pracovníka a robotníka, kde stúpla ponúkaná mzda zhodne o 7 %. Spomedzi odvetví sú len dva prípady, kde počas korony klesli ponúkané mzdy -  bezpečnosť a ochrana, ale aj obchod, ktorý je momentálne odvetvím s najvyšším počtom pracovných ponúk, pričom sa zvýšil podiel ponúk na predavačov a pokladníkov a naopak znížil sa záujem o odborných predajcov a obchodných zástupcov, kde sú zvyčajne ponúkané mzdy vyššie. Ponúkané mzdy počas mimoriadnej situácie najviac rástli v chemickom priemysle (až o 26 %). Príčinou bol najmä dopyt po chemických inžinieroch a chemikoch. Medzi odvetviami s najvyšším rastom ponúkaných miezd sú tiež drevospracujúci priemysel a právo - najviac na pozíciách stolárov a právnikov.

Stúpli tiež požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie. Od januára do začiatku marca požadovalo vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa len 17 % ponúk. Počas mimoriadnej situácie stúpol ich podiel na 25 %. Naopak, znížil sa podiel ponúk, ktoré požadujú základné či stredoškolské vzdelanie.