utorok 26. mája 2020

Trend: Riadené služby

Priemerný IT predajca v Európe generuje už štvrtinu svojho obratu z riadených služieb (Managed Services).  Vyplýva to z prieskumu 2019 Trends in Managed Services, ktorým SolarWinds MSP v spolupráci s analytickou agentúrou The 2112 Group oslovila IT predajcov v Európe. 

Prieskum potvrdil ďalší nárast podielu IT služieb s pravidelným príjmom na úkor tradičného „break/fix“ obchodného modelu, pri ktorom sa jednorazovo platí za odstránenie problémov s IT infraštruktúrou. Až 97 % respondentov z radu oslovených IT predajcov uviedlo, že ponúkajú nejakú formu riadených služieb. Tento fakt demonštruje posun dopytu zo strany koncových zákazníkov od reaktívneho riešenia problémov s IT k proaktívnemu prístupu pri prevádzkovaní IT infraštruktúr. Zákazníci dnes už nechcú čakať na to, kedy dôjde k výpadku, ale radšej si preventívne platia za služby udržujúce maximálnu dostupnosť IT bez prerušenia prevádzky.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:
  1. Priemerný európsky IT predajca generuje už 25 % svojho celkového obratu z riadených služieb; u predajcov, ktorí sa primárne identifikujú ako MSP (Managed Services Providers) je to 36 %.
  2. Obrat generovaný IT predajcami zo služieb s pravidelným príjmom vzrástol z 30 % z celkového obratu v roku 2018 na 34 % v roku 2019.
  3. Poskytovatelia IT služieb ušetria s nástrojmi na automatizáciu ich rutinných činností v priemere 23 človekohodín týždenne.
  4. Najčastejšie poskytovanými riadenými službami sú správa zariadení (91 %), správa serverov (86 %), e-maily (80 %) a monitoring a správa sietí (77 %). Kompletné portfólio riadených služieb ponúka 66 % IT predajcov.
  5. Z pohľadu služieb IT bezpečnosti sú najčastejšie poskytované riešenia antivírusu (93 %), zálohovania a obnovy dát (82 %), firewallu (82%), antispamu (80 %) a ochrany koncových zariadení (77 %).
  6. V roku 2020 očakáva rozšírenie portfólia svojich služieb 66 % IT predajcov, iba 2 % respondentov plánuje svoju ponuku obmedziť.
„Hlavne v súčasnosti cítime tlak zo strany podnikov a organizácií na maximálnu prevádzkyschopnosť IT infraštruktúr, ktoré sú vystavené tak vyššiemu zaťaženiu zo strany používateľov, ako aj útokom hekerov“ , hovorí Štěpán Bínek.