streda 27. mája 2020

Elektromobily: Podpora nákupu

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel. Rezort ho na začiatku apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavil.

„Do konca mája plánujeme posúdiť žiadosti, ktoré sú už na ministerstve. V júni by prišli na rad tie, ktoré v súčasnosti administratívne overuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)“, vysvetlil štátny tajomník Karol Galek. Komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí už schválila 127 žiadostí, prerozdelených tak bude ďalších 1.096.000 eur. Doteraz bolo spolu schválených 340 žiadostí, z toho v 279 prípadoch ide o fyzické osoby a 61 schválených žiadostí je od právnických osôb. Celková suma odsúhlasená na podporu kúpy elektroáut je tak spolu už 2.760.000 eur. Úspešným žiadateľom je postupne doručovaná na podpis zmluva o poskytnutí dotácie. Od termínu podpísania zmluvy majú 12 mesiacov na splnenie svojho záväzku – kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu. Aktuálne sa administratívne overuje 240 žiadostí. 

Pre nedostatky nebolo schválených 13 žiadostí, ministerstvo okrem toho zaevidovalo 75 storno žiadostí. „Keďže sa uvoľnili doteraz vyčlenené finančné prostriedky na tieto neschválené a storno žiadosti, v súlade s podmienkami výzvy budú od júna oslovovaní ďalší žiadatelia zo zásobníka,“ vysvetlil K. Galek. Celková suma určená na túto výzvu je 6 miliónov eur, pričom výzva je otvorená až do jej vyčerpania. Rezort hospodárstva už vyplatila aj prvých 40 dotácií v súhrnnej hodnote 299-tisíc eur. Zoznam všetkých úspešných aj neúspešných žiadateľov je zverejnený na webovej stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/uploads/files/YRx8reQt.pdf. 

Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo ministerstvo hospodárstva koncom minulého roka. O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Výška dotácie na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je 8.000 eur, v prípade plug-in hybridného vozidla 5.000 eur. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH.