streda 27. mája 2020

SR: Viac než dve tretiny mladých ľudí pravidelne sporí

Mladí Slováci myslia na svoju budúcnosť aj horšiu ekonomickú situáciu. Nejakú sumu si podľa prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kruk vypracovala agentúra Stem/Mark, pravidelne ukladá 69 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Podiel mladých ľudí s úsporami rastie s vekom a tiež s dosiahnutou úrovňou vzdelania.

Mladí Slováci usporia každý mesiac priemerne 130 eur. Najmladší, teda vo veku 18 až 22 rokov, chcú mať v prípade potreby svoje úspory rýchlo k dispozícii, a tak si často ukladajú peniaze doma. S rastúcim vekom mladí preferujú sporiace účty a termínované vklady, ktoré spolu s dôchodkovými fondami využívajú najčastejšie. „Predpokladaný globálny pokles ekonomiky bude mnohonásobne dlhší než trvanie súčasných obmedzení a bude okrem iného spojený s nárastom nezamestnanosti. Ľudia s úsporami si dlhšie dokážu udržať svoj životný štandard a nebudú nútení požičiavať si na bežné výdavky. Pre mnohých Slovákov bez úspor bude napriek prijímaným podporným opatreniam problematické financovať neplánované výdavky alebo splácať súčasné záväzky“, hovorí generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.

Ochota sporiť podľa očakávaní Kruku rastie s čistým osobným príjmom aj príjmom domácnosti. Najprezieravejší sú v tomto ohľade respondenti z Trenčianskeho kraja, kde si pravidelne sporí 84 % mladých ľudí. Najmenej sporia v Trnavskom kraji, pravidelnú sumu si odkladá 57 % mladých Slovákov.