piatok 28. augusta 2020

COVID-19: Domáca karanténa

Na opustenie miesta karantény je potrebný relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény nasleduje dokazovanie, že to bolo nevyhnutné.  Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zdôrazňuje, že platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu aj dezinfikcie rúk.

Počas domácej izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nemožno opustiť miesto pobytu. V prípade bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje. Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na dvore je v poriadku. Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované. V prípade odvozu by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň sčasti otvorené okno. Aj tu platí povinné rúško. K odbernému miestu možno dôjsť aj pešo za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

Každý člen rodiny by mal mať vlastný uterák, príbor, tanier aj pohár. Osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia, by mala mať ideálne vlastnú izbu a mala by obmedziť kontakty s ostatnými. Návštevy nie sú povolené, obmedziť ich treba aj v prípade odovzdania nákupu. Lepšie je nechať ho za dverami. Ak je to možné, využite službu dovozu potravín do domácnosti, respektíve služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Netreba zabúdať ani na základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu. Patrí sem dôsledné umývanie a dezinfekcia rúk a povrchov. Tiež časté vetranie a dezinfekcia miestností. Odporúča sa používať jednorazové papierové a vlhčené utierky.