štvrtok 27. augusta 2020

Upozorňujeme: Nástrahy na internete

Pravidelný prístup k internetu má vyše 4,5 miliardy obyvateľov na celom svete, preto je dôležité poznať aj jeho nástrahy, ktorým čelia predovšetkým deti. Len v  minulom roku dostalo v Európe 22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % bolo vystavených sebapoškodzujúcemu obsahu a  10 %  bolo vystavených samovražednému obsahu!

Okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah alebo správanie iných, často neznámych osôb, ktoré môžu prejavovať predátorské správanie voči maloletým. Sexuálni predátori majú totiž vopred premyslenú taktiku a spôsob manipulácie, na ktorú sa deti či mladí ľudia dajú často nalákať a posielajú neznámym virtuálnym priateľom intímne videá a fotografie. Osoba na druhej strane väčšinou takto získaný materiál použije na vydieranie – či už s finančným, šikanujúcim alebo obťažujúcim motívom. V najhorších prípadoch dochádza k osobnému stretnutiu, ktoré môže končiť sexuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Týka sa to aj slovenských detí: 54 % má tendenciu zveriť sa s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu. Pomoc v takýchto prípadoch poskytuje polícia aj informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom krajskom meste osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom on-line formulára. Téme sexuálnych predátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj Europol, ktorý vytvoril špeciálne video.