utorok 25. augusta 2020

SURE: Pre 15 členských štátov 81,4 miliardy eúr

Európska komisia predložila návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. 

Po schválení návrhov Radou sa finančná podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Po konzultáciách s členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu a po posúdení ich žiadostí Európska komisia navrhuje Rade, aby schválila poskytnutie finančnej podpory pre:
Belgicko7,8 miliardy eur
Bulharsko511 miliónov eur
Česko2 miliardy eur
Grécko2,7 miliardy eur
Španielsko21,3 miliardy eur
Chorvátsko1 miliardu eur
Taliansko27,4 miliardy eur
Cyprus479 miliónov eur
Lotyšsko192 miliónov eur
Litva602 miliónov eur
Malta244 miliónov eur
Poľsko11,2 miliardy eur
Rumunsko4 miliardy eur
Slovensko631 miliónov eur
Slovinsko1,1 miliardy eur

SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur. Návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory dosahujú objem 81,4 miliardy eur a zahŕňajú 15 členských štátov. Portugalsko a Maďarsko už predložili svoje formálne žiadosti, ktoré sa v súčasnosti posudzujú. Komisia očakáva, že návrh na poskytnutie podpory Portugalsku a Maďarsku čoskoro predloží na schválenie. Členské štáty, ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, tak ešte môžu urobiť. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov o zárukách bude čoskoro dokončený.