streda 26. augusta 2020

SR: Monitorovanie pacientov cez smartfóny

Na podnet Asociácie srdcových arytmií bude zdravotná poisťovňa Union uhrádzať nový druh výkonov – kontroly svojich poistencov s implantovanými kardiálnymi prístrojmi (kariostimulátor, kardioverter, defiblirátor,…) a to cez smartfón alebo špeciálny vysielač v ich domácom prostredí. 

Rozširuje sa tak zoznam výkonov telemedicíny, ktorá sa na Slovensku výrazne posunula aj v dôsledku príchodu pandémie koronavírusu. Lekári budú kontrolovať údaje z prístroja vzdialene – prostredníctvom špeciálneho vysielača či smartfónu. Ak bude všetko v poriadku, budú pacienti odbremenení od pravidelných návštev ambulancie každé tri či štyri mesiace.

Najväčší rozmach zaznamenala telemedicína v apríli a v máji, kedy poisťovňa Union zaznamenala viac ako 61 000 výkonov telemedicíny cez telefón a 1500 cez videohovor. V štatistikách sa ako opodstatnená ukázala aj krízová intervencia psychiatrom. Telemedicína prispieva k efektívnejšiemu manažmentu starostlivosti o pacienta, ale nie je vhodná u každého pacienta a nemôže ísť na úkor kvality zdravotnej starostlivosti.