piatok 28. augusta 2020

On-line: #vbezpeci

Ďaľšia kampaň zameraná na bezpečnosť na internete rozlišuje ohrozené skupiny najmä podľa veku. Podľa českého prieskumu kampane #vbezpeci deti denne trávia priemerne 85 minút sledovaním videí na YouTube v porovnaní s 80 minútami strávenými na sociálnej sieti TikTok. Aktívne tiež používajú YouTube (takmer 90 %), Facebook (72 %) a Instagram (skoro 69 %).

Predškoláci vo veku do 6 rokov technológie využívajú najmä na zábavu a hry. Mobilné telefóny má len 3 % z nich a 73 % detí trávi čas na internete pod dohľadom rodičov. Deti v školskom veku do 12 rokov už patria medzi ohrozenejšie skupiny, keďže sa na internete môžu stretnúť prakticky so všetkým – od sexuálneho obťažovania až po kyberšikanu. Podľa kampane #vbezpeci až 63 % detí vo veku od 7 do 12 rokov surfuje na internete bez dohľadu rodičov. V prípade, že tento dohľad majú, rodičia viac regulujú vyhľadávania u mladších než starších detí – 36,9 % osemročných oproti 7 % šestnásťročných. Skupina tínedžerov má často už prakticky neobmedzený prístup k internetu.
 
Experti pripravili tzv. Desatoro digitálneho rodiča, súbor desiatich základných pravidiel na ochranu dieťaťa pred nástrahami internetu. Základnými princípmi sú napríklad otvorená komunikácia a dôvera, časové pravidlá, disciplinovanosť a samozrejme silné heslá. „Digitálne rodičovstvo je každodenná drina a rodič musí aj v online svete viesť svoje dieťa rovnakým spôsobom, ako vo svete reálnom. Komunikujte, buďte otvorení a učte sa od seba navzájom“, radí Pavol Košek.

Ľudia vo veku nad 65 rokov s modernými technológiami väčšinou neprišli do styku v rámci pracovného prostredia. Aj u nich sa však v súčasnej dobe technológie tešia veľkej obľube a vo svojom voľnom čase ich využívajú takmer všetci. Podľa prieskumu portálu Seznam.cz v spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci až 97 % seniorov používa e-mail, 95 % používa internet na vyhľadávanie informácií a 63 % komunikuje pomocou „chatovania“. Starší ľudia sú však oveľa menej imúnni voči podvodným emailom a falošným správam, ktoré preposielajú a zdieľajú tri až šesťkrát častejšie ako mladí ľudia. Aj u seniorov je dôležitá digitálna gramotnosť a obozretnosť.