štvrtok 27. augusta 2020

COVID-19: Vplyv na podnikanie

Globálna štúdia COVID-19: Impact and Response poukazuje na vplyv aktuálnej koronavírusovej epidémie na podnikanie poskytovateľov riadených služieb (MSP) a ich budúce výzvy a príležitosti na trhu. 

Spoločnosť SolarWinds MSP sa pýtala viac ako 500 MSP poskytovateľov v Európe, Severnej Amerike a Oceánii. Kľúčové zistenia:
  • 59 % opýtaných MSP poskytovateľov požiadalo o podporu v rámci štátnych programov finančnej pomoci a 74 % dostalo pomoc, ktorú potrebovali.
  • Viac ako 80 % respondentov neprepúšťalo a ponechalo si personál z predkrízového obdobia.
  • Väčšina MSP firiem dokázala zaistiť svojim klientom úroveň služieb, ktorá je potrebná pre intenzívnu prácu z domu, pričom 59 % ich ponúkalo v kombinácii s posilnenou IT bezpečnosťou. 
  • Viac ako dve tretiny MSP firiem sa rozhodlo vyjsť svojim zákazníkom počas epidémie viac v ústrety, aby sa prispôsobili ich aktuálnym potrebám:
  • 65 % MSP firiem neočakáva z dlhodobého pohľadu zmeny cenových modelov svojich služieb;
  • 24 % ponúklo možnosť odložených platieb;
  • 23 % ponúklo dočasné zľavy;
  • 19 % znížilo úroveň svojich služieb tak, aby sa vošli do obmedzených zákazníckych rozpočtov;
  • 13 % nebude počas pandémie zvyšovať svoje ceny.
K najväčším súčasným výzvam MSP poskytovateľov patrí zaistenie nových zákazníkov, požiadavky na sociálny odstup v kanceláriách aj na pracoviskách svojich zákazníkov, obmedzené IT rozpočty a výdavky z dôvodu ekonomickej recesie a reakcie na situáciu, keď vlastní pracovníci a pracovníci zákazníkov sú na home office.

V nasledujúcich 12 mesiacoch očakáva 51 % MSP firiem vyšší dopyt po službách IT bezpečnosti a 47 % plánuje rozšíriť svoju ponuku cloudových služieb. 42 % predpokladá, že zvýši svoj obrat v oblasti projektových zákaziek a 39 % očakáva rast v oblasti dlhodobých kontraktov – na podporu tohto dopytu očakáva 40 % veľkých MSP firiem akvizíciu či spojenie s ďalšími MSP firmami. Zákazníci využívajúci model riadených služieb majú vyššiu dôveru vo svoju budúcnosť a očakávajú lepšie finančné výsledky, než zákazníci využívajúci primárne break/fix model.