utorok 29. decembra 2020

Brexit: Pripravte sa na preclievanie

Od 1. januára 2021 sa musia podnikatelia aj občania pri objednávaní tovaru z Veľkej Británie pripraviť na uplatňovanie colných predpisov ako v prípade tretích krajín. Podľa finančnej správy sa občania aj firmy na Slovensku už na túto situáciu postupne pripravujú. Call centrum finančnej správy zaznamenalo zvýšený nápor na získanie čísla EORI ako aj na zriadenie elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. 

Preclievať budú musieť od 1.1.2021 všetci občania a firmy. Platí, že pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo ani daň z pridanej hodnoty. Ak je zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH, od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. Na proces vyclievania môže občan splnomocniť za poplatok prepravcu, alebo tak urobí sám. Potrebuje mať však zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi a poznať colné predpisy. 

Podobné povinnosti čakajú aj firmy. Na vyclievanie musia mať tzv. číslo EORI, ktoré je platné v celej Európskej únii a používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov. Ak už firmy takéto číslo majú, nemusia vybavovať ďalšie, pretože bude platiť aj pre obchodovanie s Veľkou Britániou. Rovnako ako fyzické osoby, aj firmy môžu na preclievanie využiť služby špedičných alebo logistických firiem. Povinnosti si môže splniť aj firma sama – bez zastupovania, potrebuje však nielen znalosť colných predpisov, ale aj zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi. Pomocnú ruku podáva aj finančná správa, ktorá pripravila špecializovanú podstránku k Brexit-u ako aj informačné materiály s návodmi: https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit. K dispozícii je tiež Taxana, ktorá ovláda celý proces preclievania a je pripravená odpovedať na všetky otázky.