štvrtok 31. decembra 2020

IPCEI: Výzva predĺžená

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA),  ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií, posúva uzávierku výzvy pre projekty v oblasti vodíkových technológií až na 21. január 2021. 

Výzva IPCEI v oblasti vodíkových technológií pre projekty, ktoré prekonávajú súčasné najvyspelejšie riešenia, bola pôvodne vyhlásená s uzávierkou do 31. decembra 2020. Avšak na základe posúdenia celospoločenskej situácie s výrazne obmedzenou mobilitou a po preskúmaní všetkých potrebných procesných úkonov s cieľom ich zefektívnenia sa SIEA rozhodla poskytnúť dodatočných 21 dní na prípravu projektových zámerov. Projekty tak možno prihlasovať do výzvy IPCEI až do 21. januára 2021 do 15. hodiny. 

Vyhlásenie výzvy IPCEI (z anglického Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) v oblasti vodíkových technológií je ďalším krokom k naplneniu novej produktovej stratégie SIEA, v ktorej majú vodíkové technológie prioritu, či už z pohľadu výroby alebo uchovávania energie. Všetky dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a o pripravovanom národnom výbere projektov nájdete na webovom sídle SIEA.