streda 30. decembra 2020

SR: Nové distribučné poplatky v elektrine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil od 1. januára 2021 zníženie distribučných poplatkov v elektrine pre priemyselných odberateľov a podnikateľov na Slovensku.

Priemyselní odberatelia majú podľa zverejnených informácií ušetriť v priemere 2,66 %, pričom najväčšie úspory získajú zákazníci pripojení na Východoslovenskú distribučnú (úspora 5 až 8 %). Podnikatelia v budúcom roku majú ušetriť na distribučných poplatkoch v priemere necelé 2 %.

Zmena cien má priniesť úsporu plánovaných nákladov na rok 2021 cca. 2,3 mil. Eur pre Západoslovenskú distribučnú (ZSD), cca. 9 mil. EUR pre Stredoslovenskú distribučnú (SSD) a cca. 6,2 mil. EUR pre Východoslovenskú distribučnú (VSD).

Prehľad predpokladaných dopadov zmien ceny za prenos a distribúciu elektriny v roku 2021 
na ročné náklady priemyselných odberateľov (VVN a VN) a podnikateľov (NN)


Uvedené ceny a dopady sú priemerné pre daný segment odberateľov. Dopady na individuálneho odberateľa budú závisieť od charakteru spotreby a zaradenia do tarifnej triedy.