utorok 29. decembra 2020

Seal of Excellence: Podpora z eurofondov

Slovenské firmy, ktorých projekty získali označenie Seal of Excellence (tzv. pečať výnimočnosti), sa budú môcť uchádzať o podporu z eurofondov. Rozdeliť si budú môcť 25 miliónov eur, pričom o prostriedky môžu žiadať aj firmy z Bratislavského samosprávneho kraja. 

S realokáciou sumy na tieto projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra súhlasilo Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán. Následne rezorty hospodárstva a dopravy vyrokovali so zástupcami Európskej komisie možnosť použiť financie aj pre bratislavský kraj. Podpora inovatívnych projektov môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné inovácie, a to aj z globálneho hľadiska. Práve takéto projekty môžu prispieť k vytváraniu sofistikovaných pracovných miesta a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na Slovensku. 

Projekty s tzv. pečaťou výnimočnosti majú vysoké hodnotenie expertami Európskej komisie v rámci schémy EIC Accelerator (Akcelerátor Európskej rady pre inovácie v programe Horizont 2020). V súčasnosti má takéto označenie 28 projektov zo Slovenska. Ide o projekty, ktoré priamo prispievajú k dosahovaniu cieľov Green Deal a/alebo Digital Europe.