pondelok 28. decembra 2020

On-line: Deti a COVID

Cieľom nového webu detiacovid.sk  je pomôcť zorientovať sa v tom, čo deti prežívajú počas pandémie nového koronavírusu aj čo im pomáha.  Nachádzajú sa tu tiež tipy, kde hľadať pomoc v prípade potreby či odborná chatová poradňa.

„Verejná diskusia o ochorení COVID-19 v spojitosti s deťmi a mládežou sa často vedie len okolo témy dištančného vzdelávania a zavretých škôl. Deti však v súvislosti s pandémiou môžu zažívať širokú škálu problémov či pocitov, ktorým nerozumejú a nevedia ich spracovať. Ako detskému hnutiu nám záleží na tom, aby deti dokázali adekvátne psychicky spracovať pandémiu a aby neutrpela celková kvalita ich života. Chceme pomáhať rodičom, aby vedeli kompetentnejšie pomôcť svojim deťom prekonať následky krízy”, priblížil zameranie webu Andrej Gejdoš.

Na stránke sa dozviete, čo deti od tých najmladších až po tínedžerov podľa jednotlivých vekových kategórií prežívajú (od straty istoty a bezpečia až po premeškanie významných životných udalostí), aké sú konkrétne dopady pandémie na deti (on-line dištančné vzdelávanie a zvýšený čas na internete, otázky kedy to už všetko skončí, sociálna izolácia…) či materiály o rodičovstve v tejto neľahkej dobe. Dozviete sa, čo konkrétne deťom pomáha a nájdete tu aj rôzne námety na doma s deťmi.

eRko vytvorilo stránku detiacovid.sk v spolupráci s odborníčkami z internetovej poradne IPčko.sk, Úsmev ako dar a vysokoškolskými pedagogičkami so zameraním na psychológiu a pedagogiku. Boli taktiež zozbierané mnohé slovenské a zahraničné materiály odborného či populárno-náučného charakteru.