štvrtok 31. decembra 2020

Radíme: Prvá pomoc na Silvestra

Tiesňová linka 155 na Slovensku čelí v týchto dňoch obrovskému náporu. Operačná stredisko záchrannej zdravotnej služby SR apeluje na sociálnej sieti na občanov, aby ju využívali, len ak ide o život, alebo hrozí vážne poškodenie zdravia. V inom prípade majú kontaktovať obvodného lekára. K tradičným príčinám zásahov záchranárov počas Silvestra a novoročných osláv patrí tiež nadmiera alkoholu a úrazy spojené s pyrotechnikou.

Prvou pomocou pri otrave alkoholom je stabilizovaná poloha, v prípade popálenín je potrebné ranu aspoň 20 minút chladiť. Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR ďalej upresňuje: „Pri ťažšej forme, až otrave alkoholom, uložíme osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a pravidelne ju kontrolujeme. V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, voláme linku tiesňového volania 155 a riadime sa pokynmi operátora. Ak osoba nedýcha, je potrebné začať s oživovaním, pri ktorom môžu taktiež pomôcť pokyny operátora." V prípade ľahšej formy otravy alkoholom je dôležité vyspať sa, piť veľa tekutín a pomôže aj pobyt na čerstvom vzduchu.

Pri popáleninách je dôležité rýchle a dostatočne dlhé chladenie. Ak nemáme tečúcu vodu, chladíme napr. minerálkou, alebo ovievame. V prípade popálenín väčšieho rozsahu je potrebné zavolať na linku tiesňového volania 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc.