streda 30. decembra 2020

ITMATT: Elektronické colné údaje

Slovenská pošta na svojom webe informuje, že v súlade s medzinárodnou legislatívou bude s účinnosťou od 1. januára 2021 povinná zasielať ku všetkým poštovým zásielkam do celého sveta (mimo krajín Európskej únie) predbežné elektronické colné údaje vo forme tzv. ITMATT správ, ktoré sú potrebné na colné konanie v krajine určenia.

Povinnosť zasielania údajov platí pre podaj zásielok podávaných s papierovým podacím lístkom/podacím hárkom v prípade, ak obsahom zásielky sú „Tovary“ (t. j. odosielateľ v colnom vyhlásení CN22, CN23, resp. sprievodnom doklade, ktorého súčasťou je CN23 vyznačil - darček, obchodná vzorka, vrátený tovar, predaj tovaru alebo iné). Ak sú obsahom zásielky výhradne „Dokumenty“, pošta nateraz údaje z colného vyhlásenia v elektronickej forme povinne nevyžaduje, avšak uvedené sa môže v nasledujúcom roku zmeniť. 

Zber colných údajov bude vykonávaný z colných vyhlásení CN22 alebo CN23, ktoré je odosielateľ vždy povinný vyplniť a priložiť k poštovým zásielkam, podliehajúcim colnému konaniu, a bude prebiehať dvoma spôsobmi: v aplikácií ePodací hárok (elektronický podací hárok) alebo manuálne priamo pri poštovej priehradke. Pri využívaní aplikácie ePodací hárok je jeho súčasťou aj digitálna verzia colného vyhlásenia CN22 alebo CN23. Ak odosielateľ pri posielaní zásielok podliehajúcich colnému konaniu nevyužíva ePodací hárok, zamestnanec pošty pri preberaní zásielok na pošte zabezpečí manuálne pretypovanie údajov z colného vyhlásenia CN22 alebo CN23 do elektronickej formy. Za pretypovanie colných údajov do elektronickej formy je Slovenská pošta oprávnená vyberať poplatok v zmysle Tarify, ktorý je od 1. januára 2021 stanovený vo výške 1,- EUR (služba oslobodené od DPH).  

Slovenská pošta ďalej upozorňuje, že akékoľvek nedodržanie ustanovenia vyžadujúceho poskytnúť predbežné colné elektronické informácie môže viesť k situácii, že plynulé a efektívne colné prerokovanie a následne doručenie bude výrazne spomalené, resp. niektoré krajiny určenia (napr. USA) v zmysle ich národnej legislatívy môžu zásielku bez elektronickej ITMATT správy vrátiť späť do krajiny pôvodu. Na získanie ďalších informácií potrebných na urýchlenie colného prerokovania a doručenia sa odporúča uvádzať mailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu poštovej zásielky.