štvrtok 31. decembra 2020

EU: Ilegálny a škodlivý obsah na internete

Európska únia (EÚ) pripravuje nové pravidlách o digitálnych službách, ktoré by mali nastaviť mantinely pre rýchlo sa rozvíjajúcu digitálnu ekonomiku a tiež štandardy pre zvyšok sveta. Pre poslancov Európskeho parlamentu je tu dôležité, aby boli používatelia internetu chránení pred ilegálnym a škodlivým obsahom. 

Parlament chce, aby sa jasne rozlišovalo medzi ilegálnym a škodlivým obsahom. Istý obsah, napríklad popieranie holokaustu, je v niektorých krajinách ilegálny, v iných nie. Škodlivý obsah, napríklad nenávistné prejavy alebo dezinformácie, nie je vždy mimo zákona. Tieto dva typy obsahu si vyžadujú rozličný prístup a preto musíme medzi nimi jasne rozlišovať. Ilegálny obsah je potrebné odstrániť a so škodlivým zaobchádzať iným spôsobom. Poslanci sú presvedčení, že pokiaľ ide o odstraňovanie ilegálneho obsahu, nemôžeme od platforiem očakávať, že to budú robiť dobrovoľne. Potrebujeme jasné európske pravidlá pre moderovanie obsahu, ktoré by mali zabezpečiť nasledovné:
  • Používatelia musia mať možnosť upozorniť prevádzkovateľa platformy na potenciálne nezákonný obsah, aby ho mohol bezodkladne odstrániť.
  • Používateľ, ktorého obsah bol zmazaný, musí mať možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu platformy pred príslušným národným orgánom.
  • Nové pravidlá musia rešpektovať práva a slobody, ako je napríklad sloboda prejavu alebo právo na informácie, aby online platformy odstraňovali nelegálny obsah primerane a bez akejkoľvek diskriminácie a aby neodstraňovali obsah, ktorý nie je ilegálny.
Definitívne rozhodnutie o tom, či je daný obsah legálny alebo nie, by mal prijať nezávislý súdny orgán, a nie súkromné podniky, tvrdia poslanci. V prípade, ak je ilegálny obsah trestným činom, mali by sa tomu venovať orgány činné v trestnom konaní a súdy. Komisia by mala podľa poslancov zvážiť, či by on-line platformy nemali byť povinné nahlasovať závažnú trestnú činnosť príslušnému orgánu. Škodlivý obsah, akým sú napríklad nenávistné prejavy a dezinformácie by sa mali riešiť prostredníctvom zvýšenej transparentnosti platforiem a podporou mediálnej a digitálnej gramotnosti občanov. Poslanci poznamenávajú, že jedným z dôvodov, prečo sa dezinformácie šíria tak rýchlo, je to, že niektoré platformy uprednostňujú zobrazovanie obsahu so senzáciami, na ktorý kliká mnoho ľudí, aby sa zvýšili svoje zisky. Na riešenie tohto problému členovia požadujú, aby boli platforma transparentné ohľadne svojho biznis modelu.

Poslanci tiež presadzujú, aby mali používatelia viac kontroly nad tým, aký obsah na im na internete zobrazuje a aby mali možnosť vypnúť automatické spravovanie obsahu. Žiadajú aj prísnejšiu reguláciu cielenej reklamy v prospech menej rušivej kontextovej reklamy, ktorá je založená na tom, na čo sa používateľ v pozerá danom okamihu, a nie na histórii prehliadania. Okrem toho žiadajú Európsku komisiu, aby zhodnotila viaceré možnosti regulovania cielenej reklamy vrátane jej eventuálneho zákazu.

.