pondelok 4. januára 2021

Aktuálne: Nové podmienky pre vstup na Slovensko

Polícia SR informuje na svojom webe o nových podmienkach pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Od 1. januára 2021 strácajú podľa práva Európskej únie právo na voľný pohyb a pobyt. Budú považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa Nariadenia EÚ 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Európskej únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov Európskej únie sa podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu bude vzťahovať už iba na tých občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí využívali právo voľného pohybu a pobytu na území členských štátov pred 1. januárom 2021 / § 131j ods. 1 až 3 a § 131j ods. 4 alebo 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov/. 

Táto skutočnosť má v súčasnosti významný dopad na podmienky vstupu občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov na územie Slovenskej republiky cez vonkajšie hranice. V súlade s Odporúčaním Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné a o možnom zrušení tohto obmedzenia nebude umožnený vstup občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky alebo iných členských štátov Európskej únie priznané právo na pobyt podľa dohody o vystúpení /nevzťahuje sa na nich niektoré z ustanovení § 131j ods. 1 až 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov/.