pondelok 4. januára 2021

COVID-19: On-line registrácia

Registračný formulár na očkovanie proti COVID-19 v on-line forme sprístupnilo zatiaľ pre zdravotníckych pracovníkov Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na stránke korona.gov.sk. Prioritu majú tí pracovníci, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. 

Registráciu môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú: študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. Priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú aj zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Na základe svojej preferencie si môžu vybrať termín od pondelka (4. 1.) a tiež jedno zo šiestich vakcinačných centier.

Očkovacie centrá sú v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. Predpokladá sa, že po 10. januári 2021 budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. On-line registrácia a požiadavka na očkovanie má byť postupne rozšírená nielen o vakcinačné centrá. Cieľom MZ SR je postupne pokryť všetky okresy aj o ďalšie skupiny osôb vyzvané na očkovanie podľa povolaní, rizika veku, zdravotného stavu a následne menej rizikovej širokej verejnosti nad 18 rokov podľa fáz, ako sú uvedené a schválené v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR.