utorok 5. januára 2021

SR: Nové ceny za elektrinu pre domácnosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil novú výšku tarify za prevádzkovanie systému (TPS) - od 1. januára 2021 má hodnotu 23,7405 €/MWh. Úrad  bude v priebehu roka 2021 dôsledne monitorovať situáciu na trhu ovplyvnenom dopadmi pandémie, pričom v prípade potreby výšku TPS znova upraví.

Tarifa za prevádzkovanie systému, prostredníctvom ktorej odberatelia elektriny dotujú výrobu elektriny z OZE a KVET ako aj výrobu elektriny z domáceho uhlia, je významnou zložkou koncovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov. Od 1. januára 2021 sa mení zo súčasnej hodnoty 23,621 €/MWh na hodnotu 23,7405 €/MWh. Zmena predstavuje nárast o 0,5 % a pre bežnú domácnosť znamená zvýšenie mesačných nákladov na elektrinu o cca 2,3 centa. V kombinácií s už prijatými zmenami v iných cenových zložkách elektriny majú bežné domácnosti celkovo ušetriť tento rok na cenách elektriny priemerne necelých 23 eur v porovnaní s rokom 2020 a domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, vyše 45 eur za rok.

Prehľad úradu o celkovej úspore cien elektriny v roku 2021 pre zraniteľných odberateľov:

Pozn.: Údaje sú odhadované na základe priemerných cien najväčších dodávateľov a distribútorov elektriny. Špecifické dopady na jednotlivých spotrebiteľov budú závisieť od ich charakteru spotreby, zaradenia do tarifných tried, pripojenia do konkrétnej distribučnej sústavy a voľby dodávateľa.