streda 6. januára 2021

SR: Správa o ochrane osobných údajov za rok 2020

Advokátska kancelária DAGITAL Legal zverejnila začiatkom roka 2021 na svojich webstránkach Správu o ochrane osobných údajov za rok 2020 s prehľadom udalostí, ktoré sa na Slovensku udiali počas uplynulého roka v oblasti ochrany osobných údajov. Doteraz boli dostupné len výročné správy Úradu pre ochranu osobných údajov SR (Úrad), ktoré sa ale zameriavali skôr na štatistiky o jeho činnosti.

Správa poukazuje jednak na nedostatky v aktuálnom legislatívnom procese a v činnosti Úradu pre ochranu osobných údajov, no zároveň vyzdvihuje rozhodovaciu prax slovenských súdov. Upozorňuje na absenciu nezávislého orgánu, ktorý by dokázal poskytnúť metodickú a analytickú podporu zodpovedným osobám a na problémy, ktoré spôsobuje prístup Úradu. Nedostatky v činnosti regulátora sa prejavujú v témach, kde úplne absentuje cielenie reklamy, cez sociálne siete, či spracúvanie cookies v kontexte nového ePrivacy nariadenia.  Úrad od mája 2018 neprijal vyhlášky, s ktorými počíta zákon o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018 a neexistuje ani tzv. legislatívne posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, napriek viac ako 4 rokom na jeho prípravu. 

Pandémia a jej dôsledky priniesli veľký verejný a mediálny tlak na kvalitu právnych predpisov aj vo vzťahu k ochrane osobných údajov a súkromia. V priebehu roka 2020 bol na základe uznesenia Ústavného súdu SR zúžený rozsah údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytovali Úradu verejného zdravotníctva SR, viackrát bol novelizovaný Zákon o ochrane verejného zdravia (napríklad kvôli využívaniu aplikácií na sledovanie dodržiavania karantény) a prezidentka odmietla podpísať novelu zákona o elektronických komunikáciách. Témou týchto udalostí bola aj ochrana súkromia a osobných údajov. „Pri každom strete GDPR, zákona o ochrane verejného zdravia a zákona o elektronických komunikáciách bolo v roku 2020 viac ako kedykoľvek predtým cítiť absenciu nezávislého orgánu, ktorý by dokázal poskytnúť metodickú a analytickú podporu pre zodpovedné osoby štátu. Táto agenda je riešená ad hoc, neriadene a bez rozpočtu, čo, ostatne potvrdil aj NKÚ vo svojej správe. Aj na úrovni EÚ máme dva samostatné orgány – výbor a dozorného úradníka. Základné otázky týkajúce charakteru a fungovania právnych základov zákonnej povinnosti, verejného a oprávneného záujmu mali byť pritom v našom právnom poriadku dávno vyjasnené, no evidentne nie sú a absencia niekoho, ako je dozorný úradník spôsobuje v kombinácii s aktuálnym prístupom Úradu problémy“, zdôrazňuje Jakub Berthoty.