pondelok 4. januára 2021

EU: Poľnohospodárska politika 2021 - 2022

Schválené nariadenie Európskeho parlamentu predlžuje platnosť  pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) až do konca roka 2022. Cieľom novej právnej úpravy je zaistiť pokračovanie platieb pre poľnohospodárov a príjemcov v oblasti rozvoja vidieka aj po 31. decembri 2020.

Členské štáty získajú možnosť uľahčiť farmárom prístup ku kompenzáciám v prípade prudkého poklesu ich príjmov alebo na pokrytie strát zapríčinených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobou zvierat alebo rastlín či zamorením škodcami. Parlament tiež presadil opatrenia, ktoré poskytnú krajinám Európskej únie väčšiu voľnosť pri podpore poľnohospodárov, a to najmä počas krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19. Poslancom sa počas rokovaní o konečnej verzii nových pravidiel so zástupcami ministrov poľnohospodárstva členský štátov podarilo dosiahnuť predĺženie nových viacročných projektov v oblasti rozvoja vidieka, ktoré sa zameriavajú na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy nad rámec pôvodne navrhovaných troch rokov. Do tejto kategórie zaradili aj projekty zamerané na dobré životné podmienky zvierat.

Súčasťou dohody poslancov so zástupcami členských štátov sú aj pravidlá využitia ôsmich miliárd eur počas nasledujúcich dvoch rokov na zvýšenie odolnosti farmárov, potravinárov a vidieka voči dopadom kríz a na podporu digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti ich výroby. Približne 30 % z peňazí na obnovu by malo byť uvoľnených v roku 2021, zvyšných 70 % v roku 2022. Poslancom sa podarilo presadiť, aby aspoň 37 % z osemmiliardového balíka bolo využitých na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Minimálne 55 % z prostriedkov na obnovu by sa malo vyčleniť na financovanie investícií, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu poľnohospodárstva, ako aj na podporu mladých farmárov.