utorok 5. januára 2021

Trend: Pracoviská sa úplne nezaplnia

Väčšina firiem v roku 2021 predpokladá efektívnu kombináciu práce z domu a dochádzania na pracovisko. Na Slovensku sa k tejto forme prikláňa 51 percent a v Českej republike 42 percent zamestnávateľov. 

Až desatina personalistov na Slovensku potvrdila, že v roku 2020 dospeli k rozhodnutiu, že budú znižovať kancelárske kapacity a zavedú sa zdieľané pracovné stoly, pričom zamestnanci budú pracovať prevažne z domu a do práce budú chodiť iba tí, ktorí to v daný deň budú nevyhnutne potrebovať. Spomínaný trend je v Českej republike populárny menej. Túto možnosť označili štyri percentá firiem. Na Slovensku poskytla svojim ľudom príspevok na podporu práce z domu iba malá časť zamestnancov. Išlo o 12 percent. Presne rovnaký podiel vyšiel v prieskume HR Pulse aj v Českej republike. Šesť percent personalistov na Slovensku a sedem percent v Česku však v roku 2020 potvrdilo, že ich firmy plánujú poskytnúť zamestnancom finančné príspevky v roku 2021. Naďalej platí, že drvivá väčšina zamestnávateľov v oboch krajinách financie na zvýšené účty za energie či iné náklady počas home officu svojim ľuďom neposkytuje. Personalisti sa vyjadrili, že svojich ľudí sa snažia podporiť najmä vďaka možnostiam zapožičania stoličiek, monitorov či iného vybavenia z kancelárii.

Až 43 percent firiem na Slovensku a 39 percent v Českej republike potvrdilo, že zamestnanci sú počas dlhodobej práce z domu spokojnejší alebo rovnako spokojní ako v časoch pred Covidom. Zároveň však treba dodať, že nálady zamestnancov sú rôznorodé a nie každému práca z domu vyhovuje. Približne štvrtina firiem u nás potvrdila, že ich pracovníci cítia väčšiu nepohodu, prípadne sú menej spokojní. V Českej republike je nespokojnosť o čosi vyššia. Nepohodu a menšie šťastie u zamestnancov vníma 29 percent personalistov. Personalisti v oboch krajinách sa zhodli na tom, že vnímanie home officu je u zamestnancoch veľmi individuálne. Tvrdia, že 100-percentná práca z domu vyhovuje málokomu a mnohí pracovníci oceňujú skôr kombináciu. Zamestnávatelia však potvrdili, že pracovníkom chýba kontakt s kolegami. Menej prepojenosti medzi pracovným kolektívom potvrdilo 64 percent firiem na Slovensku a až 71 percent zamestnávateľov v Českej republike. Personalisti však vo svojich odpovediach spomínali aj to, že pracovné prepojenie je podľa nich často dostatočné. Problémom je skôr absencia sociálneho spojenia s kolegami, ktoré prispieva ich psychickej pohode.

Nový prieskum HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia spolu so svojou českou pobočkou a Open HR Forum sa zameral na vplyv pandémie na trh práce. Do prieskumu sa zapojilo 128 firiem na Slovensku a 228 zamestnávateľov v Českej republike. Dáta sa zberali v októbri a novembri 2020. Najväčšie zastúpenie mali špecialisti z oblasti ľudských zdrojov v IT, obchode či vo výrobe.