štvrtok 7. januára 2021

SR: Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Ambíciou ministerstva životného prostredia v rámci zálohového systému PET fliaš a plechoviek je urýchlenie postupu prác, aby Slovensko dosiahlo 90 % zálohovanie plastových fliaš aj plechoviek najneskôr v roku 2025. Oproti cieľom stanovených zákonom ide v prípade PET fliaš o dvojročný, pri plechovkách dokonca o štvorročný posun.

Od správcu systému sa očakáva vytvorenie čo najkomfortnejšieho systému z hľadiska zákazníka tak, aby bol nielen motivovaný vracať obaly do odberných miest, ale aby to bolo aj pohodlné a prijateľné. Do siete odberných miest bude zapojených čo najviac prevádzok, podľa plánov ich mohlo byť až 6.500. Ďalšími dôležitými podmienkami pri technickom a logistickom nastavení systému je férový, nediskriminačný prístup k malým prevádzkam a tiež transparentnosť.

Do zálohovania budú zaradené jednorazové obaly na nápoje – PET fľaše a plechovky s objemom od 0,1 l do 3l, výška zálohy bude 0,15 € a bude uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Zálohované obaly budú označené špeciálnym logom systému. Vrátiť sa môžu aj obaly neoznačené týmto logom, za tieto však nebude spotrebiteľom vyplatená záloha. Úvodné investície do systému majú predstavovať približne 5 mil. € na strane správcu a ďalších cca 30 mil. € na strane obchodníkov, ktoré správca vyplatí jednotlivým obchodníkom a distribútorom prostredníctvom manipulačného poplatku.