utorok 5. januára 2021

SR: Minimálna mzda v roku 2021

Na Slovenskú platí od 1. januára 2021  nová výška minimálnej mzdy na úrovni 623 eur. Spomedzi 27 krajín Európskej únie (EÚ) ide podľa údajov Európskeho štatistického úradu o 14. najnižšiu mzdu medzi členskými krajinami.

Analytička Lenka Buchláková upresnila, že najnižšiu minimálnu mzdu majú momentálne Bulhari približne na úrovni 312 eur. Úrovne minimálnych miezd sa v EÚ pohybujú od 312 do 2.142 eur mesačne. Takmer vo všetkých krajinách EÚ sa vlani zvyšovala minimálna mzda, tento rok výraznejšie len na Slovensku. EÚ sú však aj krajiny, ktoré minimálnu mzdu zavedenú nemajú: Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

Bulhari spolu so Slovákmi patria medzi desať krajín, ktoré majú minimálnu mzdu do 700 eur. Okrem týchto dvoch krajín do desiatky patria Litva (430 eur), Rumunsko (461 eur), Maďarsko (487 eur), Chorvátsko (546 eur), Česká republika (575 eur), Poľsko (611 eur), Estónsko (584 eur) a Lotyšsko (607 eur). V piatich krajinách EÚ sa minimálne mzdy pohybujú od 700 do 1.000 eur: Portugalsko (741 eur), Grécko (758 eur), Malta (777 eur), Slovinsko (941 eur) a Španielsko (1.050 eur). Najvyššiu minimálnu mzdu poberajú ľudia vo Francúzsku (1.539 eur), Nemecku (1.584 eur), Belgicku (1.594 eur), Holandsku (1.636 eur), Írsku (1.656 eur) a Luxembursku (2.142 eur).

Zaujímavosťou podľa analytičky je, že rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch EÚ sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani. Minimálna mzda v členských štátoch s nižšou cenovou hladinou sa pri vyjadrení parity kúpnej sily (PPS) relatívne zvýšila a, naopak, je relatívne nižšia v členských štátoch s vyššími cenovými hladinami.